Puolangan pessimistit ry:n hallituksella on ikävä velvollisuus kutsua
sinut Puolangan pessimistit ry:n sääntömääräiseen
syyskokoukseen. 

Jos olet maksanut vuoden 2022 jäsenmaksun, saat osallistua kokoukseen.

Paikka: Pessimismitalo, Puolanka
Aika: keskiviikko 30.11.2022 klo 17.00

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, jonka voi 
pyytää sähköpostitse osoitteesta 
unelmat.peruttu@puolanganpessimistit.fi viimeistään tuntia 
ennen kokouksen alkua.

---------------------------

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- 
ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja alkavalle kaksivuotiskaudelle
7. Valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen jäsenet alkavalle
kaksivuotiskaudelle
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Masentavaa marraskuuta,

Puolangan pessimistit ry:n hallitus