Puolangan pessimistit ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: maanantai 4.4. klo 18
Paikka: etäyhteys / Pessimismitalo

Yhdistyksen hallitus pyytää jäseniä osallistumaan kokoukseen ainoastaan etäyhteyden välityksellä. 
Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään sunnuntaina 3.4. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen unelmat.peruttu@puolanganpessimistit.fi.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
8. Tarvittaessa hallituspaikkojen täyttäminen
9. Yhdistyksen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vastuista päättäminen
10. Yhdistyksen luottamustehtävistä maksettavista korvauksista päättäminen